ဖိတ္​​ေခၚဖလားခ်န္​ပီယံ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးအသင္းအား ဆုေၾကးက်ပ္ သိန္း ၅၅၀ ခ်ီးျမႇင့္ | DVB