အသည္းယားဖြယ္ ေဆာ့ကစားျပေနသည့္ ေဂၚရီလာႀကီးႏွစ္ေကာင္ (႐ုပ္သံ) | DVB