ႏုိင္ဂ်ီးရီးယားတြင္ အေသခံဗုံးခြဲ၊ ၈ ဦး ေသဆုံး | DVB