ဆပ္ျပာစားျပသည့္ အင္ဒိုအမ်ိဳးသမီး လူမႈကြန္ရက္တြင္ ေရပန္းစား (႐ုပ္သံ) | DVB