ဘားအံေဆး႐ုံတြင္ ေခြး႐ူးကာကြယ္ေဆး ျပတ္ေနသျဖင့္ ျပင္ပက ၀ယ္ယူထိုးႏွံေနရ | DVB