ေရွ႕ေနဦးကိုနီအား ပစ္သတ္ခဲ့သည့္ ၾကည္လင္းကို ႀကဳိးမိန္႔ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ | DVB