ျမန္မာယူ ၁၆ အမ်ဳိးသမီးအသင္းႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်အသင္းတုိ႔ ယေန႔ညေန ေျခစမ္းပြဲကစားမည္ | DVB