လြဳိင္ေကာ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္ကိစၥ ရန္ကုန္တြင္ဆႏၵျပသည့္ လူငယ္ ၅ ဦးကို ရဲစခန္း ဆင့္ေခၚ | DVB