ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္၌ တိုက္ပြဲေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား စစ္ေရွာင္စခန္းတြင္ စာေမးပြဲေျဖဆို | DVB