ျမန္မာ့သနပ္ခါးပြဲေတာ္ ရန္ကုန္တြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္က်င္းပ | DVB