ထိုင္းတြင္က်င္းပသည့္ ႏိုင္ငံတကာ သာသနာႏွင့္ လူမႈထူးခၽြန္ဆုေပးပြဲတြင္ ျမန္မာ ၈ ဦး ဆုရရွိ | DVB