ၿဗိတိန္ေတာ္ဝင္မင္းသားႏွင့္ၾကင္ယာေတာ္ အကယ္ဒမီဆုရွင္မ်ားကုိ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳ | DVB