အစၥေရးကုိ ဒုကၡေပးသူအားလုံးထံ စစ္တပ္ေရာက္လာမည္ဟု ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေျပာ | DVB