လႊတ္ေတာ္အနီး ဒ႐ုန္းလႊတ္ခဲ့သည့္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံသားတဦးကို ဖမ္းဆီး အေရးယူ | DVB