ခ်ီလီတြင္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈေၾကာင့္ လူ ၆ ဦးေသ၊ အိမ္ေျခ ၁၈ဝဝ ေက်ာ္ ပ်က္စီး | DVB