စစ္ေတြ  အ.ထ.က (၁)အနီး စပါးႀကီးေႁမြႀကီး တေကာင္ဖမ္းဆီးရမိ | DVB