တာခ်ီလိတ္တြင္ ထုိင္းအဆုိေတာ္ ပစ္သတ္ခံရ၊ မူးယစ္ေဆးမႈျဖင့္ ထုိင္း ၅ ဦးကုိ ဖမ္းဆီး | DVB