ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္​ ရန္ကုန္-စစ္ေတြကားလမ္းအနီး ဆြဲမိုင္းေပါက္ကြဲ | DVB