ဆီးရီးယားတပ္ဖြဲ႔ အိုင္အက္စ္ေသြးႂကြမ်ားကုိ ေနာက္ဆံုးတုိက္ပြဲ ဆင္ႏႊဲ | DVB