၇၁ ႏွစ္ေျမာက္ ကရင္အမ်ိဳးသားေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားမ်ားက်င္းပ | DVB