သရပါဟိုတယ္​ အလုပ္​ျဖဳတ္​ခံ အလုပ္​သမားမ်ား ၇ ႀကိမ္​​ေျမာက္​ ဆႏၵျပ | DVB