စပါးက လက္စတာကုိ ၃-၁ ဂုိးျဖင့္ အႏုိင္ရရွိ (႐ုပ္သံ) | DVB