ထိုင္ဝမ္အေျခစိုက္ တ႐ုတ္ေလေၾကာင္းလိုင္း ၂၆ ခုကို ဖ်က္သိမ္းသြားမည္ | DVB