ပက္ဆီေၾကာ္ျငာတြင္ ျပသသည့္္ မက္ဆီ၏ ေဘာလံုးစေကးကို ပရိသတ္မ်ား အံ့အားသင့္ (႐ုပ္သံ) | DVB