ေက်ာင္းသား ၂ ဦးထံမွ မူးယစ္ေဆးျပားမ်ား ေတြ႔ရွိ၊ လက္ခြဲေရာင္းသူအခ်ဳိ႕ ထြက္ေျပး | DVB