ျမန္မာ၊ ထိုင္းႏွင့္ အီရန္ပါ၀င္သည့္ ျမန္မာ့႐ုိးရာလက္ေဝွ႔စိန္ေခၚပြဲ က်င္းပမည္ | DVB