ခ်င္းလူမ်ိဳး ၁၀၀ ေက်ာ္ကို ေအေအတပ္ဖြဲ႔က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္ ေခၚေဆာင္သြား | DVB