ကမာ၀က္ၿမိဳ႕တြင္ မိမိကိုယ္ကိုယ္ မီးရိႈ႕ရာက လူ ၁ ဦးေသဆံုး၊ အိမ္ ၅ လံုး မီးေလာင္ | DVB