အၾကမ္းဖက္ဆႏၵျပမႈကို ကန္႔သတ္သည့္ ဥပေဒ ျပင္သစ္လႊတ္ေတာ္ ျပ႒ာန္း

အၾကမး္ဖက္ဆႏၵျပမႈေတြကုိ ကန္႔သတ္တဲ့ ဥပေဒတရပ္ကို ျပင္သစ္လႊတ္ေတာ္က ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅ ရက္မွာ ျပ႒ာန္းလိုက္ပါတယ္။ ဒါဟာ အက်ႌဝါလႈပ္ရွားမႈကေန ေပၚေပါက္လာတဲ့ ၃ လၾကာ အစိုးရဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵျပပြဲေတြကို တံု႔ျပန္လုပ္ေဆာင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒိီဥပေဒဟာ အရပ္သားလြတ္လပ္ခြင့္ေတြကို ခ်ဳပ္ျခယ္တယ္ဆုိတဲ့ ေဝဖန္တာေတြ ရိွတဲ့ၾကားက ေအာက္လႊတ္ေတာ္ကေန ေထာက္ခံမဲ ၃၈၇ မဲ၊ ကန္႔ကြက္မဲ ၉၂ မဲနဲ႔ အတည္ျပဳခဲ့တာပါ။ ေအာက္လႊတ္ေတာ္မွာ သမၼတ မာခြန္းရဲ႕ LREM ပါတီက အမတ္ေနရာအမ်ားစု ရထားပါတယ္။ အဲဒီဥပေဒကို အထက္လႊတ္ေတာ္မွာ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးမွာ ျဖစ္ေပမယ့္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ကပဲ အဆံုးအျဖတ္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆႏၵျပသူေတြ မ်က္ႏွာစည္းထားတာကို တားျမစ္တာ၊ ဆႏၵျပလူအုပ္ထဲက အၾကမ္းဖက္သူေတြကို ဆြဲထုတ္ဖုိ႔ ရဲတပ္ဖြဲ႔ကို အခြင့္အာဏာေပးတာနဲ႔ တဦးခ်င္း ဆႏၵျပသူေတြကို တားျမစ္ဖို႔ ေဒသအာဏာပိုင္ေတြကို အခြင့္အာဏာေပးတာေတြကို အဲဒီဥပေဒမွာ ျပ႒ာနး္ထားပါတယ္။

More News
Up