လီဗာပူး ကစားသမားမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ကာေရဂါ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေဝဖန္ | DVB