မၾကာခင္ ပြဲထြက္ကစားႏုိင္ရန္ ဟယ္ရီကိန္း ေမွ်ာ္မွန္း | DVB