အီတလီတြင္ ျမစ္ေရလွ်ံမႈေၾကာင့္ လူမ်ားကို ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ ကယ္တင္ | DVB