ႏွစ္​​ ၁၀၀ ေက်ာ္​သက္​တမ္​း သစ္​ပင္​ႀကီးက်ဳိးက်၊ စာသင္​​ေက်ာင္​း အမုိးႏွင့္မ်က္ႏွာၾကက္ ပ်က္​စီး | DVB