ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းတြင္ သနပ္​ဖက္​လုပ္​ငန္​း လုပ္​ကိုင္​သူ​နည္​းပါးလာ | DVB