ႏွစ္ ၇၀ ျပည့္ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးေန႔အခမ္းအနား ေကအန္ယူဗဟိုဌာနခ်ဳပ္တြင္က်င္းပ | DVB