“တရားမွ်မွ်တတနဲ႔ အျမန္ဆံုး စစ္ေဆးဖို႔ ႀကိဳးစားမယ္” အန္အယ္လ္ဒီေျပာခြင့္ရသူႏွင့္ ေမးျမန္းခ်က္ | DVB