ၿဗိတိန္မင္းသားႀကီး ဖိလစ္ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈျဖစ္၊ ဒဏ္ရာရသြားသူကို ေတာင္းပန္ | DVB