လက္တင္အေမရိကတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို သတ္ျဖတ္ျခင္းသည္ ကပ္ေရာဂါလိုျဖစ္ေနဟု ပုပ္ရဟန္းမငး္ ေျပာ

ဓာတ္ပုံ - Reuters
လက္တင္အေမရိကမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြကို သတ္ျဖတ္ေနတာဟာ ကပ္ေရာဂါတခုလုိ ျဖစ္လာေနၿပီလို႔ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္က ဇန္နဝါရီ ၂၄ ရက္ေန႔မွာ ေျပာလိုက္ပါတယ္။ ပနားမားႏုိင္ငံမွာ ျပဳလုပ္တဲ့ ကက္သလစ္ေက်ာင္းေတာ္ရဲ႕ ကမာၻ႔လူငယ္မ်ားေန႔ အခမ္းအနားမွာ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက ေျပာၾကားလိုက္တာပါ။ အဲဒီ ကမာၻ႔လူငယ္ေန႔ အခမ္းအနား ဖြင့္ပြဲမွာ သိန္းနဲ႔ခ်ီတဲ့လူငယ္ေတြ ပါဝင္ၾကၿပီး ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက လူငယ္ေတြကို အေျပာင္းအလဲလုပ္ရဲတဲ့ သတၱိေမြးၾကဖို႔ မွာၾကားခဲ့ပါတယ္။ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ ေရွာင္ရွားဖို႔နဲ႔ ဂုိဏး္ဖြဲ႔ရာဇဝတ္မႈ၊ မူးယစ္ေရာင္းဝယ္မႈနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးေတြ သတ္ျဖတ္မႈကို ေျဖရွင္းဖို႔ လက္တင္အေမရိက ေခါင္းေဆာင္ေတြကို ပုပ္ရဟန္းမငး္ႀကီးက တုိက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။ ကုလသမဂၢရဲ႕ လက္တင္အေမရိက စီးပြားေရးေကာ္မရွင္ထံ ေပးပို႔တဲ့ အစုိးရကိန္းဂဏန္းေတြအရ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္က လက္တင္အေမရိကနဲ႔ ကာေရဘီယန္ေဒသမွာ အမ်ိဳးသမီးဦးေရ ၂,၇၉၅ ထက္မနည္း သတ္ျဖတ္ခံရပါတယ္။

More News
Up