ေလယာဥ္ႏွင့္အတူ ေပ်ာက္ဆုံးေနသည့္ ေဘာလုံးသမား ဆာလာအား ရွာေတြ႔ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေမွးမွိန္ | DVB