ေအဂ်က္ကြင္းလယ္လူ ဒီေဂ်ာင္ကို ဘာစီလုိနာ ေခၚရန္ သေဘာတူညီခ်က္ရ | DVB