ေနျပည္ေတာ္ရွိ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ား ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကို ဆန္႔က်င္ရႈတ္ခ် | DVB