နက္ဖလစ္မွ ထုတ္လုပ္သည့္ Roma ဇာတ္ကား ေအာ္စကာ ဆန္ကာတင္စာရင္းတြင္ ပါဝင္ | DVB