ဆီးရီးယားတြင္ ကားဗုံးကြဲ၊ လူ ၁ ဦးေသဆုံး ၁၄ ဦး ဒဏ္ရာရ | DVB