အာရွဖလား ကြာတားဖိုင္နယ္ပြဲစဥ္ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ ဂ်ပန္ ယွဥ္ၿပဳိင္မည္ | DVB