တရားစြဲခံေနရသည့္ မင္းသားေဝဠဳေက်ာ္ကို က်ပ္သိန္း ၅၀ ျဖင့္ အာမခံေပး | DVB