အာဆင္နယ္ေနာက္ခံလူ ဘယ္လာရင္ ဒူးဒဏ္ရာေၾကာင့္ ရာသီကုန္ထိ နားရဖြယ္ရွိ | DVB