ေဆးတကၠသိုလ္​တက္ခြင့္မရသည့္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသား ၂၀၀ ေက်ာ္အတြက္ ကတိအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ေတာင္းဆို | DVB