မန္ယူနည္းျပ ဆုိးလ္ရွား ေကာင္းမြန္သည့္ပတ္ဝန္းက်င္ကို တည္ေဆာက္ႏုိင္ခဲ့ဟု ဆန္းခ်က္ဇ္ ေျပာ | DVB