မန္ယူနည္းျပအျဖစ္ ပိုခ်က္တီႏုိကို ခန္႔ရန္ ရြန္နီ တုိက္တြန္း | DVB