ခ်ီလီတြင္ အင္အား ၆.၇ ရွိ ေျမငလ်င္လႈပ္၊ လူ ၂ ဦး ေသဆုံး | DVB